Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatokat, amelyeket a kérdőív kitöltésével ránk bíznak, mindig bizalmasan és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó, elérhetőségei

Padon Alapítvány

Székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 16-18.

E-mail: pad [at] pad.network 

Honlap:  http://www.pad.network

Weboldal fejlesztő és tárhelyszolgáltató elérhetőségei

WorkPoint Bt.

székhely: 1116 Budapest, Sztregova utca 8. A/1

E-mail: norbert.banfi [at] workpoint.hu (norbert[dot]banfi[at]workpoint[dot]hu)

Részletes adatok: https://www.workpoint.hu/kapcsolat

 

Mik is azok a cookie-k vagy más néven sütik?

A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Cookie-kat a Google Analytics nevű szolgáltatás is tárol. Ez a szolgáltatás a weboldal hatékonyságát és eredményességét méri.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Egyéb sütik használata

Egyes oldalaink a fent leírt sütiktől eltérő, illetve azokat kiegészítő sütiket használnak. Az ezzel kapcsolatos részletekről az adott oldalakhoz tartozó nyilatkozatban tájékoztatjuk a felhasználót. Ezeken az oldalakon esetenként hozzájárulását kérjük e sütik tárolásához.

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org weboldalra. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A honlapunkon használt sütikkel történő adatkezelés célja: kulturális / edukációs kérdőív valamint az ökológiai kérdőív kitöltése.

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kérdőív kitöltésével összefüggésben a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogalap (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez).

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig tart.

Az érintett jogai

Ön honlap felhasználójaként jelen tájékoztató alkalmazásában a Rendelet 4. cikkének 1. pontja értelmében érintettnek minősül. Az érintettként kérelmezheti, hogy az adatkezelő biztosítson hozzáférést az Önre vonatkozó személyes adatokhoz.
Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve a velük kapcsolatos adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelésével szemben. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni.

A Rendelet 77. cikke szerinti panasz benyújtásának joga

A Padon Alapítvány adatkezelési tevékenységével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) nyújthat be panaszt az alábbi elérhetőségeken:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
URL http://naih.hu

Az érintett bírósághoz fordulhat a Rendelet 79. cikke, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 23. §-a alapján, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő (adatfeldolgozó), illetve annak megbízottja személyes adatait a Rendeletbe, illetve jogszabályba ütköző módon kezeli.


A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók

A bíróság az adatvédelmi ügyekben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az Ön jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

A BALATORIUM Bázis weboldalt a PAD Alapítvány szerkeszti a BALATORIUM projekt keretében, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa egyik kiemelt projektje.

A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet Veszprém városa a környező régióval közösen nyerte el. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt - melyet a térség városai és regionális szervezetek tulajdonolnak – fejleszti és koordinálja a programot, a megvalósításba bevonva a régió intézményeit, kulturális szereplőit, civil szervezeteit és közösségeit.

A PAD Alapítvány a környezeti igazságosság szemléletével kutatásokat, szakpolitikai elemzéseket és koncepciókat készít, valamint érdekképviseleti, oktatási és társadalmi érzékenyítést célzó művészeti tevékenységeket végez, a szabadonbalaton ökológiai-művészeti platformnak ad otthont.