Mi ez?

A BALATORIUM ökológiai x kulturális programsorozat "Bázis" weboldalának célja, hogy 

  • információkkal támogassa a Balaton és térségének legfontosabb ökológiai kihívásaira reflektáló kulturális, művészeti és edukációs együttműködések, produkciók megszületését, 
  • a téma iránt érdeklődőknek a programhoz kapcsolódni vágyóknak komplex, de közérthető háttérinformációt tegyen elérhetővé a kiemelt témákban,
  • felhívásokat és a programokhoz való csatlakozási lehetőségeket, információkat tegyen elérhetővé.

A "Bázis" weboldal különböző szakmai mélységű anyagokat gyűjt és szemléz, a projekt partnereinek a témához kapcsolódó anyagait teszi közzé, esetenként új tartalmakat hoz létre, hogy a bevont szakértők, kulturális szakemberek, művészek, a projekt partnerei, a döntéshozók és az érdeklődő térségben élők összekapcsolásán és tájékoztatátásán keresztül BALATORIUM ökológiai szemléletű társadalmi diskurzusát támogassa.

A BALATORIUM Bázis weboldalt a PAD Alapítvány szerkeszti a BALATORIUM projekt keretében, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa egyik kiemelt projektje. 

Tovább a BALATORIUM program főoldalára >>

 

 

A projekt partnerei

PAD - SZABADONBALATON

A szabadonbalaton ökológiai szemléletű kulturális kezdeményezés. Célja, hogy tudományos kutatásokra alapozott művészeti eszközökkel és - folyamatokkal segítse a Balaton hosszútávú természeti és társadalmi fenntarthatóságát biztosító szemléletformálást.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK

Az 1997-ben megalakult Balaton-felvidéki Nemzeti Park a Balaton északi partján, 1–15 km szélességű sávban húzódik, területe mintegy 57.000 hektár. A BFNP Igazgatóság fő tevékenységei közé tartozik a természetmegőrzés, a tájvédelem, a természetvédelmi gazdálkodás, valamint a szemléletformálás és az ökoturizmus.

BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET

A tihanyi székhelyű intézet az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Fő feladata az édesvizek környezettani kutatása. Kiemelt témája a Balaton és vízgyűjtőjének élővilága, annak tér és időbeni változásai, életfolyamatai, és a mindezekre hatással lévő környezeti tényezők és emberi hatások. 

MOME

A több mint 140 éves egyetem missziójának középpontjában a művészetek, a design és a kreativitás világszínvonalú oktatása, kutatása és fejlesztése áll. A tudatosan cselekvő emberek képzését látja el, akik a design, a technológia és a kortárs művészeti stratégiák értő alkalmazása révén különböző élethelyzetek, társadalmi rendszerek újítóiként és javítóiként képesek fellépni a 21. században. 

BABAKO

A környezeti és fenntarthatóságra nevelés Veszprém megyei pedagógusszervezete. Óvodától középiskoláig átfogja a fenntartható fejlődés ügyéért dolgozó intézményeket és minden korosztályban támogatja az ökológiai szemléletformáló programok megvalósítását. 

PANNON EGYETEM - LIMNOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A Limnológia Kutatócsoport elsődleges kutatási témája az édesvízi rögzült és lebegő algák ökológiája és a környezeti változásokra adott válaszai. Kutatási területeink széles spektrumot ölelnek fel, mint például barna vizű, erdei kistavak; szikes tavak; különböző folyóvizek és kiemelt figyelmet fordítunk a Balatonra is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BALATORIUM Bázis weboldalt a PAD Alapítvány szerkeszti a BALATORIUM projekt keretében, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa egyik kiemelt projektje.

A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet Veszprém városa a környező régióval közösen nyerte el. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt - melyet a térség városai és regionális szervezetek tulajdonolnak – fejleszti és koordinálja a programot, a megvalósításba bevonva a régió intézményeit, kulturális szereplőit, civil szervezeteit és közösségeit.

A PAD Alapítvány a környezeti igazságosság szemléletével kutatásokat, szakpolitikai elemzéseket és koncepciókat készít, valamint érdekképviseleti, oktatási és társadalmi érzékenyítést célzó művészeti tevékenységeket végez, a szabadonbalaton ökológiai-művészeti platformnak ad otthont.